I år må vi gjøre en minst like god jobb som i fjor

foto