Rauma kommune vil bygge «Norges mest moderne helsehus» på Stokkekaia. Vi liker at kommunen legger lista høgt, men skal ambisjonene innfris, er kommunen avhengig av innspill fra brukerne. Det betyr at alle som mener de har noe å bidra med, må melde seg.

Det nye Helsehuset på Åndalsnes blir det mest kostbare bygget som noen sinne er bygd i Rauma. Hent AS vant anbudskonkurransen med en anbudspris på 248,3 millioner kroner eks. moms. I tillegg kommer kostnader for opparbeidelse av tomt og infrastruktur.

Når man legger ned så mye penger i ett bygg, bygger man et helsehus som skal fungere for kommunens innbyggere i flere tiår framover - bygget er dimensjonert for 50 års levetid. Da er det viktig at alle behov løftes fram i lyset og kommer fram nå. Sist torsdag ble Samspillsfasen igangsatt. Fram mot jul håper planleggerne på å bli inspirert av ideer og meninger om innhold, arkitektur, uteområde – kort sagt; alt som har betydning for at Helsehuset skal fungere for hele kommunen. Blant annet har kommunen opprettet en egen epostadresse for mottak av innspill fra publikum.

Helsehuset på Stokkekaia skal inneholde 90 boenheter og et bredt tjenestetilbud innenfor helseomsorg: Heimebaserte tjenester, dagsenter for demente, frisklivssentral og tannklinikk, for å nevne noe. Byggestarten er 30. mai neste år, og bygget skal stå ferdig 14. august 2017.

Av det vi så langt har sett av planer for prosjektet, har vi stor tro på Rauma kommune klarer å bygge et funksjonelt flerbrukshelsehus på Stokkekaia både for brukere og deres pårørende, beboere og ansatte. Og så håper vi at ideer og meninger blir lyttet til, slik at samspillsfasen blir det den er ment for; et samspill mellom planleggere og brukere av Helsehuset.