Det kan være lurt å stanse opp og vurdere om nye Åndalsnes sentrum fungerer slik som planlagt. Kanskje bør Rauma kommune imøtekomme gårdeierne noe for å gjøre sentrum enda bedre?

Gårdeiere på Åndalsnes vil ha endringer i bykjernen. Etter deres mening vil utvidet plass til biler gjøre det mer attraktivt for kunder å komme på besøk. I dag får formannskapet i Rauma en orientering om gårdeiernes forslag til en videreutvikling av sentrum: Innføre parkering i deler av gågata og at parkeringsskiva skrotes. Vårt råd til politikerne er å lytte til gårdeierne og ta deres innspill på alvor. Det kan jo være at det man først tenkte ikke ble helt som planlagt?

Da det nye Åndalsnes sentrum ble laget, ble det ryddet kraftig. Sentrum fikk en etterlengtet ansiktsløftning. Det ble blant annet laget envegskjøring oppover Vollan, færre parkeringsplasser, regulert parkering, mer plass til de gående og ei gågate mellom Vollan og Havnegata.

Rauma kommune har fått mye og velfortjent skryt utenfra for nye sentrum, som framstår idyllisk, intimt, moderne og ryddig – også fordi biltrafikken og -parkeringen nå er regulert. Men gårdeierne mener det er ryddet i overkant mye og at kunder som kommer med bil til Åndalsnes velger bort sentrum på grunn av begrensningene i antall parkeringsplasser. Det gjør at færre besøker sentrum og at det igjen får konsekvenser for lønnsomhet – både for butikkdrivere og dermed også gårdeiere.

En så stor endring som Åndalsnes sentrum de siste åra har vært igjennom, vil alltid medføre at noen er misfornøyd. Det er ikke et mål at alle skal bli fornøyd, men det er lurt å spille på lag med gårdeierne. Snakk sammen.

Når gårdeiere i brevs form påpeker svakheter, og kommer med konkrete forslag til forbedringer, er det lurt å sette seg ned og diskutere løsninger. Vi har tiltro til at begge parter har samme mål: Et velfungerende sentrum.