Det borgerlige flertallet i Rauma, med ordfører Lars Olav Hustad (H) i spissen, kunne med fordel etterkommet ønsket om et eget valglokale på Vågstranda. Nå framstår de i stedet firkantet og lite imøtekommende med innbyggere i ei bygd som føler seg svært urettferdig behandlet.

Det er Olav Nyhagen i Vågstranda Vel som i dagens avis er intervjuet om saka. Han kaller det forkastelig av Rauma kommune å tvinge vågstrendinger til å betale bompenger for å kjøre til Måndalen for å delta i folkeavstemningen om kommunereformen. Først og fremst vil han ha eget stemmelokale i bygda. Når ikke det går, mener han kommunen på valgdagen bør stille med gratis buss til valglokalet i Måndalen.

Innbyggerne på Vågstranda føler – med rette – at storsamfunnet behandler dem urettferdig. Siden før bommen kom opp har de kjempet for at alle som bor i bygda skal få slippe å betale bompenger. Også Rauma kommune har vist forståelse for kravet og har blant annet bedt Samferdselsdepartementet gi alle med postadresse Vågstranda bomfritak. Nylig kom svaret fra regjeringa, som var negativt. Dette til stor skuffelse på Sørsida.

Bompenger er kostbart. Et intervju vi for vel en måned siden gjorde med den aktive familien Pedersen/Storbråten på Vågstranda, viste at årlige bompengekostnader for en husstand fort kan runde 30.000 kroner.

Nylig gjennomførte velforeningene en spørreundersøkelse på Vågstranda, Måndalen og Innfjorden om kommunereformen, og signalene fra dem som har svart var nesten entydige: Hvis ikke Rauma kan stå alene, vil de slå seg sammen med Vestnes. Riktignok er undersøkelsen meget svak metodisk, og er på grensa til ikke troverdig på grunn av så mange mulige feilkilder. Men den kan i det minste benyttes som nok et uttrykk for at folk på Sørsida føler mer enn geografisk nærhet til Vestnes.

Med dette som bakteppe synes vi det er taktisk uklokt av de borgerlige å ikke etterkomme forslaget om eget valglokale. Hvis viljen hadde vært til stede, så hadde det i kommunestyret mandag vært mulig å endre på vedtaket fra valgstyret 18. februar, som med fem mot fire stemmer sa nei til egen valgkrets på Vågstranda. Nå forsterkes i stedet avstandene mellom sentrum og vågstrendingene.