Tursekkene som Rauma kommune og Rauma Næringslag hver skolestart deler ut til årets førsteklassinger, er som et kinderegg:

  • Sekkene skaper et tidlig eierskap til kommunevisjonen

  • Sekkene er som en invitasjon til å gå på tur

  • Tursekkene gleder ungene

Dette flotte årvisse tiltaket håper vi kommunen og næringslaget prioriterer i tida som kommer.

Det var i 2006 det startet. Visjonen «Verdens beste kommune for naturglade mennesker» var i støpeskjeen og skulle fylles med innhold, og også barna skulle involveres slik at alle i kommunen tok del i visjonen og visjonsarbeidet. Hva var da bedre enn å gi førsteklassingene en tursekk, og med gaven signalisere at Rauma kommune ønsker aktive barn som bruker naturen rundt oss?

I dag, 12 år seinere, er mer enn 1.000 tursekker utdelt til førsteklassinger i Rauma. Det er vanskelig å skulle måle verdien av et slikt tiltak, og vi er ikke i tvil om at tursekkene er en viktig brikke i merkevarebyggingen til kommunen.

Vi er også overbevist om at kommunen og næringslaget har bidratt til at flere skolebarn får lyst til å dra på tur og bruke den flotte naturen som omgir oss. I et folkehelseperspektiv er økt aktivitet i ung alder en stor gevinst i seg sjøl.

Denne uka har næringslagets leder Arvid Gjerde og Rauma-ordfører Lars Olav Hustad vært på skolene og delt ut sekker til de ferske elevene. Onsdag var vi med da seks førsteklassinger ved Innfjorden skole fikk gaven, og også der ble det satt pris på tiltaket. Gleden var stor, og nå skal tursekkene i alle fall brukes hver torsdag når førsteklassingene har turskole og går til gapahuken i Vikdalen.

Kommunen og næringslaget er utholdende som gjentar dette hvert eneste år, sjøl om cirka 100 sekker i året har en ganske høg kostnad. Det er også imponerende at de har bidratt til at 13 kull med førsteklassinger får turglede i bagasjen.