Det er lansert spennende planer for et krigshistorisk senter i kjelleren på Grand Hotel Bellevue. Vi både håper og tror at senteret kan bli et attraktivt tilbud for tilreisende til Åndalsnes og Rauma.

Onsdag underskrev Tor Christian Jevanord og eierne av Grand Hotel en intensjonsavtale om bruk av hotellet til et krigshistorisk senter. Dermed kunne de også fortelle hvordan de vil vise fram Jevanords store samling av krigsmateriell og bilder. Både Bistroen og Grandkjelleren – til sammen 300 kvadratmeter – skal tas i bruk, og Jevanord håper at det kan bli både film-, lys- og lydeffekter for å gjøre senteret vel verdt et besøk.

Det er viktig at vår lokale krigshistorie tas vare på og holdes levende. Mange, blant dem Tor Christian Jevanord, gjør en stor innsats for å videreformidle kunnskap om det som skjedde under andre verdenskrig. Uten disse ildsjelene ville viktig historie gå i glemmeboka – eller forsvinne fra kjellere og loft. Det er av stor verdi for vår generasjon, og dem som kommer etter oss, at materiellet og bildene blir tatt vare på.

Men det er også av stor betydning at det krigshistoriske materialet gjøres tilgjengelig for allmennheten. Med god markedsføring, «riktige» åpningstider og at besøkende tas med inn i historien ved hjelp av gode og moderne fortellerteknikker, kan det krigshistoriske senteret i kjelleren på Grand Hotell trekke til seg folk fra langt utenfor våre kommunegrenser. Og det kan være utrolig spennende hvis man klarer å bruke enda mer av nærområdet for å fortelle Raumas og Åndalsnes sin krigshistorie.

Også for Forsvaret bør planene til Jevanord og Grand Hotel falle i smak. Vi har sett eksempler på krigshistoriske sentre andre steder i landet som har fått økonomisk støtte fra Forsvaret, nettopp som bidrag for å ta vare på vår nære krigshistorie. Slik støtte kan gjøre senteret i stand både til å treffe med åpningstider og å sørge for at et besøk blir en flott og minneverdig opplevelse.