Stortinget gir fra seg makta – det var vel aldri meninga?

foto