Det er forfriskende med ulikt syn. Og det er spennende å lese tirsdagens Åndalsnes Avis om Ole Johnny Amundsen, som nå investerer stort i sentrum når han kjøper opp bygården han driver handel i. Ikke bare har han «trua på Åndalsnes sentrum som en god handelsplass og et godt sted å bo», men han viser optimismen i praksis når han nå overtar som eier av Havnegata 3, der han driver bokhandel. Vi trenger folk som Amundsen, som går foran og viser veg.

Rauma kommune har satset stort på å gjøre Åndalsnes sentrum attraktivt og å utvikle det for framtida. Investeringene har over flere år skapt stor debatt. Meningene om hvor vellykket sentrumsutviklingen har vært, spriker. Vi oppfatter at det er liten uenighet til spørsmålet om sentrum har blitt fint. Men funksjonaliteten har flere gårdeierne og handelsdrivere satt spørsmålstegn ved. Og pengebruken til kommunen i sentrum er det i høgeste grad delte oppfatninger om.

Det har også vært sterke stemmer som har hevdet at sentrum ikke er tilpasset dem som driver butikk i sentrum – og at gruppa ikke har fått nok å si når beslutningene har blitt tatt. Særlig er antall parkeringsplasser et tilbakevendende problem, og det hevdes at noen kunder av den grunn velger bort sentrum.

Sentio Research har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Rauma. I det de kaller «Borgerundersøkelsen» er folk spurt om i hvilken grad en synes sentrum framstår attraktivt i dag. Halvparten av de spurte i Rauma synes Åndalsnes sentrum framstår attraktivt – to av ti synes sentrum i svært stor grad framstår attraktivt. «I Rauma er skåren for sentrumsattraktivitet bedre enn for kommuner av tilsvarende størrelse ellers i landet (57 i Rauma, mot 55 i Norge 2017). Forskjellen er imidlertid ikke signifikant», skriver Sentio. Men etter at Sentio har gjennomført 9.000 intervju i hele landet, er det ingen i kommunegruppe 2 som har bedre score enn Rauma.

Det er i alle fall to konklusjoner som kan trekkes av undersøkelsen. Det ene er at mange innbyggere i Rauma er fornøyd med sentrum. Og sammenliknet med kommuner av samme størrelse, er det ikke unormalt at det er uenighet om attraktiviteten.