Skal asylsøkere som har fått avslag på søknad om opphold i Norge kunne søke tilflukt i norske kirker i håp om å få en ny søknadsbehandling? Regjeringen strammer nå grepet og vil ha mulighet til å gå inn i kirker og hente ut personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Det er en instruks til politimestrene fra 1993 som gjør at politiet ikke aksjonerer i kirker der personer, uten lovlig opphold i Norge, oppholder seg. I dag er det 11 personer i kirkeasyl her i landet.

Kirkeasyl har eksistert i mange hundre år i Norge, og gjennom tidene er det i det norske samfunn skapt en forståelse for kirkefredsordningen. At man skulle legge fra seg våpen i våpenhuset før man gikk inn i kirkerommet, vitner om lange tradisjoner om fred i kirkene.

Siden 1500-tallet og fram til 1993 har kirkeasyl ikke eksistert. Men da rundt 700 personer fra Balkan søkte tilflukt i 140 kirker og bedehus, ble ordningen igjen aktualisert. Og da mange kirkeasylantene fikk ny søknadsbehandling mot at de frivillig kom ut, og seinere fikk opphold i Norge, ble det skapt presedens for at kirkeasyl kan lønne seg. I ettertid ser vi at det var uheldig, men det er samtidig vanskelig å se hvordan det ellers skulle bli løst.

Kirkeasyl er ingen god løsning for noen. Kirkene er ikke bygd for å bo i. Og for menighetene skaper det et dilemma at man på den ene siden ønsker å hjelpe, og samtidig ser at man huser personer som har fått avslag på oppholdssøknaden. For myndighetene er det problematisk at personer som har fått avslag skal kunne «anke» avgjørelsen gjennom å søke tilflukt i kirkene. Og ingen – heller ikke Den norske kirke – ønsker en reprise fra 90-tallet.

Vi kan ikke ha kirkeasyl som en ankeinstans etter søknadsavslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og avslag på ankebehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE). Vi må heller styrke asylsøknadsbehandlingen, både med tanke på saksbehandlingstid og rettssikkerhet. Parallelt med dette mener vi det er riktig at regjeringa avskaffer politimesterinstruksen fra 1993 som et signal til potensielle kirkeasylanter og for å få slutt på kirkeasyl. For vi tror at det er et langt steg å kreve at politiet skal gå inn i kirkene for å hente ut asylanter.