Når fylkeslegen nå skal undersøke flere konkrete forhold rundt den heimebasert omsorgen i Rauma, får innbyggerne et svar på om kommunen driver deler av tjenesten etter lova. Det vil være avklarende for alle – både ansatte, ledere, brukere og pårørende.

I løpet av det siste året har heimebasert omsorg blitt omorganisert. Fem enheter har blitt til en. Det er framsatt påstander om at kommunen drifter uforsvarlig – ja, endog uten å følge lover og forskrifter for å gjennomføre omstillingene raskt nok og dermed spare penger. Dette har skapt usikkerhet blant brukere og pårørende av de heimebaserte omsorgstjenestene. Og ansatte har reagert på tempoet. Rekker de å gjøre en god nok jobb innenfor rammene?

Nskal fylkeslegen undersøke om kravet til høgere tempo har ført til at ansatte tvinges til å «kutte svinger». I varslingsbrevet fra kommuneoverlege Jon Sverre Aursand til fylkeslegen rapporterer han blant annet at to ukers dosering av det blodfortynnende middelet Marevan ble plassert i dosett for en uke. Dette resulterte i at en pasient tok dobbel dose. «Ved gjentatte doseringer ville dette kunne medføre dødelig utgang for pasienten», skriver kommuneoverlegen. Og en annen pasient skal over flere dager ikke ha tatt sin medisin mot alvorlig sinnslidelse, noe som medførte forverret psykisk sjukdom. Begge tilfeller skal nå undersøkes om det er som en konsekvens av mangelfull kontroll og/eller mer stresset arbeidsdag.

Vi håper fylkeslegen går inn enda breiere enn bare å vurdere den rapporterte feilmedisineringen i heimebasert omsorg. Kommuneoverlegen har meldt om fire forhold som bør være nok til at en større del av helse- og omsorgstjenestene i kommunen havner under lupen: Medisinering i heimebasert omsorg, organisering i heimebasert omsorg, forhold ved Åndalsnes sjukeheim og forhold rundt organiseringen av psykiatritjenester i kommunen.

Det er sjeldent at man med lettelse mottar melding om at fylkeslegen igangsetter tilsynssak i en kommune. Men med den uroen vi registrerer at det er innenfor helse og omsorg i Rauma, ser vi på det som avklarende å få tilsynsmyndighetenes vurdering av tjenesten.