I løpet av kort tid har det blitt fire virksomheter færre i Åndalsnes sentrum. Det er en vekker for hele Rauma-samfunnet fordi for få av oss er bevisst på handelslekkasjen og at vi alle kan gjøre noe med det.

For det handler om våre handlevaner – om at du og jeg gjerne ønsker at det skal være et sydende liv i Åndalsnes sentrum nær sagt til alle døgnets tider. Kanskje kjenner vi oss igjen i følgende iakttakelse: Vi vil at butikkene i kommunen vår skal ha alt det vi trenger, i alle fall når vi akutt trenger det vi er på jakt etter. For hvis det ikke haster så veldig, så kjøper vi det neste gang vi er i Ålesund eller Molde, på neste utenlandstur – eller kanskje har de det på nettet?

Det er ikke oppsiktsvekkende at det skjer utskiftinger i handelstilbudet i en by eller på et tettsted. Det ser vi både i Molde, Ålesund og på Sunndalsøra: Noen virksomheter har ikke klart å fornye seg, de utkonkurreres av andre eller publikum svikter av ulike årsaker. Uansett er det trist det vi ser på Åndalsnes akkurat nå. For hvert butikkvindu som kles med gråpapir, så blir tilbudet litt dårligere.

Heldigvis finnes det mennesker som med glød og entusiasme forsøker å sette nye idéer ut i livet. Vi både håper og tror at gründere ser muligheter på Åndalsnes. Og at resultatene av anleggsaktiviteten i sentrum skal betale seg i form av flere besøkende – både lokale og tilreisende. I den forbindelse har vi tro på at Tindesenteret kan bidra som en publikumsmagnet.

Det er på det rene at Rauma lekker som ei sil til andre kommuner. En av grunnene er at det er mange som pendler daglig ut av kommunen og handler før de kommer hjem. I tillegg legger vi en og annen storhandel til Molde og Ålesund, som utvilsomt har et godt detaljhandelsutvalg. Men vi må huske på at det ikke blir bedre på Åndalsnes hvis vi ikke bruker det vi har av lokalt handelstilbud. Vi er alle nødt til å bidra hvis vi skal ta vare på, og å utvikle, Åndalsnes som handelssted.