I dag skal det nye kommunestyret i Rauma konstitueres. Mest spenning knytter det seg til hvem de 27 representantene velger som ordfører de neste fire åra. Og avhengig av utfallet: Hvordan skal samarbeidsklimaet bli etter et så opprivende valgoppgjør?

Mest sannsynlig får Lars Olav Hustad (H) fornyet tillit som Raumas fremste folkevalgte. Det skjer i tilfelle på mest dramatisk vis ved at Marit Nauste, som sto på Aps liste ved årets valg, velger å gi sin stemme til Hustad og de borgerlige. Like etter valget meldte hun seg ut av Ap og bare dager etter at valglokalene stengte, kunngjorde hun at hun ville stemme på Hustad i ordførervalget. Uten Naustes stemme ligger det an til 13–13 mellom borgerlig og rødgrønn side – Nauste utfall avgjør derfor ordførerkampen.

Vi tror derfor at Lars Olav Hustad velges. Og vi tror at han blir en god ordfører for Rauma. Hustad har stått i spissen for fire år med rivende utvikling av Rauma. Ikke ufortjent får han mye ros for det som har skjedd – slik han også må ta sin del av ansvaret for at økonomien i kommunen nå er meget krevende.

Men den nye ordføreren vil få en meget utfordrende jobb i tida som kommer. Det vil trolig ta lang tid før sårene gror på rødgrønn side. For det er et faktum at ved normale tilstander etter valget ville Senterpartiets Magnhild Vik blitt Raumas første kvinnelige ordfører. Man spør på rødgrønn side om de borgerlige har moral til å takke ja til Naustes stemme. Og på borgerlig side kan man slå fast at verken Nauste eller dem sjøl bryter lova ved å agere på denne måten. Og hvordan ville det bli for Magnhild Vik dersom hun skulle lede kommunestyret med et mindretall i ryggen?

Spenning er det også knyttet til hvem som velges inn i formannskapet. Det er der mye av lokalpolitikken foregår, og derfor er det prestisjefylt å få plass – og å få flertallet. Skulle Nauste velge å støtte de borgerlige også her, har rødgrønn side mistet innflytelse.

Vil de borgerlige gi rødgrønn side noen innflytelse i politikken? Får Marit Nauste, som uavhengig representant, plass i formannskapet? Og hvordan blir samarbeidet de neste fire åra? Noen svar får vi allerede i dag.