Isfjorden skole er offisielt åpnet og ordfører Lars Olav Hustad har klipt snora. Ordføreren sier han er stolt over at skolen er blitt bygd og at han, sammen med alle i Isfjorden, er stolt over at bygda har fått et nytt midtpunkt og et samlingssted.

Ordføreren ba om et JA under åpningstalen sin i Isfjorden sist fredag. Et JA fra elevene om at Isfjorden skole skal være en mobbefri skole. Han fikk JA og han fikk et ja som forplikter. Det forplikter alle elevene ved skolen og det forplikter alle ansatte og foreldre ved Isfjorden skole.

Ordfører Lars Olav Hustad skal ha honnør for at han legger en slik ambisjon når Isfjorden skole åpnes. Vi tror skolemannen Lars Olav Hustad på at det er et ekte engasjement og et ekte og oppriktig ønske som ligger bak når han vil forplikte elevene mot mobbing.

Men dette forplikter også ordføreren og den politiske ledelsen i Rauma. Det forplikter faktisk skoleeier Rauma kommune når ordføreren ber om en slik bekreftelse i åpningstalen for en ny skole.

For det er politiske prioriteringer og økonomiske rammer som gjør skolen og lærerne i stand til å drive et godt holdningsforebyggende arbeid. Vi vet at skolene tar dette arbeidet på alvor hver eneste dag, men at dette er et arbeid som tar tid og som kommer på toppen av mange andre gjøremål i en travel hverdag.

Arbeidet mot mobbing handler derfor i stor grad om ressurser. Det er et politisk ansvar å innse at de ressursene må stilles til rådighet. Sammenslåtte skoler og store klasser er gjerne et bidrag i motsatt retning. Mobbing stanses ikke med fine ord, men med tid til den enkelte elev.

Vi kjenner alle nå historien om ei 13 år gammel jente som døde i Valdres. Vi har også blitt kjent med ei lang historie om mobbing og spisevegring som har medvirkende årsak til dette tragiske dødsfallet.

– For barn som er disponert med en sårbarhet, kan mobbing bli en utløsende faktor for spiseforstyrrelser, sa psykiater Finn Skårderud til Aftenposten i forrige uke. – Jeg er slått av hvor djupt mobbingen kan sitte, den kan påvirke sjølfølelsen i tiår etterpå, sa han også.

Hovedansvaret for at barn ikke skal bli mobbere ligger på foreldrene. Men også barnehager, skoler og barnevern må settes i stand til å være med på dette arbeidet. Det er et politisk ansvar.