Barn og ungdom opplever et stort press. Med bakgrunn i den årlige fylkesstatistikken fra Møre og Romsdal fylkeskommune, kunne Åndalsnes Avis sist tirsdag dokumentere at mange ungdommer i den videregående skolen er plaget av å føle seg ulykkelige, triste eller deprimerte. Betydelig flere jenter enn gutter har store problem: Én av tre jenter er ganske mye plaget eller veldig mye plaget, mens tilsvarende tall for guttene er på bare 14 prosent.

Stresset og hverdagsjaget kan rett og slett bli for vanskelig å håndtere for et ungt sinn. De skal ikke bare prestere på skolen; de vil se bra ut og de vil prestere også på fritida og sosialt. Å strekke etter seg etter et uoppnåelig idealbilde, gjør at motbakkene kommer for mange av dem. Da er det viktig at de får hjelp. Når problemene tårner seg, er de voksne de nærmeste til bry seg og som forstår, og som kan hjelpe på å lette på trykket.

Men for enkelte må også profesjonelle koples inn. I Rauma har vi dyktige fagfolk både i helsesøstertjenesten og som jobber innenfor psykiatrien. Men det er få ansatte til både å hjelpe personer med psykiske problemer og til å gjøre et viktig forebyggende arbeid.

Kari Holm og Audhild Mølmen i Rauma kommune, som begge jobber med psykisk helse blant barn og unge, opplever at det er store problemer også blant unge i barne- og ungdomsskolen. De jobber forebyggende og sørger systematisk for å besøke elever i 2., 5. og 8. trinn. – Vi lærer dem noen triks, som at det er lurt å kunne regulere følelser, tenke smart, koordinere atferd, i tillegg til å kunne møte sosiale utfordringer, sa Audhild Mølmen til Åndalsnes Avis.

Signalene fra Holm og Mølmen, at de opplever et stort trøkk av personer som trenger hjelp, er det viktig at Rauma-politikerne tar inn over seg når de nå er i gang med å kutte for å få 2016-budsjettet i balanse. Det er ikke på dette området det skal kuttes. – Det er for mye reparasjon i ungdomsåra – psykiske problem må forebygges tidligere, sier fagpersonene, og bruker sin faglige tyngde til å argumentere for at det forebyggende arbeidet må fortsette.

Eller sagt på en annen måte: Politikerne må fortsette å bry seg om de unge i Rauma.