• Eit stort fast bord med benkar rundt, og med tak over.

 • Leire bord og benkar utan tak.

 • Bålplass med rustikke benkar rundt.

 • Ei lita scene (med straumtilførsel for mikrofonanlegg).

 • Ei lita, grov tribune ( 25 – 50 personar).

 • Leikeapparat for ulike aldersgrupper.

 • Minigolfbane (utstyrsutleige: Grand Hotel).

 • badmintonbane (utstyrsutleige: Grand Hotel).

 • Maxi bondesjakk.

 • Naturstig (naturspørsmål frå Rauma, ny kvart år, premiering).

 • Infotavle om familieparken.

 • Fleire faste søppelkorger.

 • Gangvegar.

 • Plen inn imellom.

 • Prydbusker og tre.

 • Trapp opp frå sentrum.

 • "Vesle Trollstigen", asfaltert gang-rullestolveg opp bakken frå sentrum.

 • Åndalsnes sentrum saknar ein uteplass/ eit friområde for familiar og barn.

 • "Kyrkjetomta" er det einaste området vi enno har att, som er eigna til dette.

 • "Kyrkjetomta" ligg avskjerma frå trafikk, men likevel nær sentrum.

 • "Kyrkjetomta" ligg nær kulturhus, svømmehall, hotell, skular og "Kulturlåven".

 • Familieparken kan også brukast til ulike organiserte arrangement, td. i Fjellfestivalen.

 • Årleg snøskulpturkonkurranse, friluftsgudsteneste m.m.

 • Det kan søkjast om spelemidlar til mykje av kostnadane.

 • Grand Hotel vil få inntekter på utleige av utstyr, kanskje medfinansierer dei?

 • Utbygginga kan skje etappevis.

 • Rauma frivilligsentral kan ha tilsyns- og ryddeansvar.

 • Der barna trivest, der trivest også foreldra.