Skrevet av Amalie Solli-Mork (15), på vegne av ungdommen på Holm

Som ungdom her i bygda ønsker eg å vise min protest mot oppdrettsanlegg i mi heimbygd. Det er så fint her og eg er så glad i bygda mi, derfor blir eg redd og skremd når eg høyrer om planane frå Rauma kommune og Romsdal Torsk AS.

Eg er opptatt av naturen og bevaring av den. Eg vil tru at med eit slikt anlegg vil mykje av dyrelivet på havbotnen bli forstyrra. Miljøgifter og ekskrement får flyte fritt i sjøen. Fiskesjukdommar overførast enkelt til villfisken utanfor merdane. Dette kan påverke artsmangfaldet i fjorden vår. Det er ikkje til å unngå at søppel, taustumpar og liknande kjem drivande inn. Då blir det meir å gjere på strandryddedagane. Vi som er unge liker å være nede med sjøen å bade om sommaren, det blir ikkje så triveleg om eit oppdrettsanlegg skal ruve i nærleiken.

Rett ved Slemmen-bukta ligg også Holmsholmen som er ei kjempefin lita øy som me brukar å vere på om sommaren. Her er det fint å vere og det er også eit rikt fugleliv og hekking. Eg vil ikkje at oppdrettsanlegget skal forstyrre denne fantastiske harmonien av rikt fugleliv på ei lita og spesiell øy.

Slemmen-bukta er omkransa av hus og garder og ligg som ei idyllisk naturperle her på nordsida. Utsikta vil derfor bli øydelagd for oss alle. På kveldane er eg redd det blir bruka lys på merdane, noko som gir oss visuell forureining. Eg likar ikkje tanken på lys og blinkande lys, som eg ser det er på oppdrettsanlegget i Lybergsvika. Eg er også redd det blir meir som eit industriområdet. Kanskje lagar anlegget støy?, ikkje veit eg. Området blir nytta til fritidsfiske av både fastbuande og tilreisande. «Ut å dorge langs strandlinja med båten? Nei, det går ikkje, det er merdar i vegen». Er dette framtida?

Foto: Nils Harald Ånstad / Sunnmørsposten

Det er mange fleire ulemper enn fordelar for oss som bor her og me syns alle at det er merkeleg at noko ovanfrå høgt i systemet skal bestemme at dette anlegget skal ligge akkurat her.  Me ungdomane vil ikkje ha dette anlegget i vår bygd! Demokrati betyr folkestyre, så høyr på oss!

Når eg syklar til fotballtrening brukar eg å nyte utsikta langs fjorden. Det er så fint å sjå sola spegle seg i vatnet. Det er også eit rikt dyreliv der. Eg kan sjå grågåsa og kanadagåsa som er komen no. Dei vaggar mot fjorden og nyttar området til hekking. Det er så artig å sjå, syns eg.

Lat oss få behalde bygda vår slik ho er. Me ungdommen har framtida vår her. Me er glad i bygda vår og vil ikkje ha eit oppdrettsanlegg i Slemmen-bukta. Det passar rett og slett ikkje inn her!