Frikort og reiseregninger er nå flyttet ut av NAV-kontorene, og over til henholdsvis HELFO og Pasientreiser ANS.

Reiseregninger håndteres nå av Pasientreiser ANS, og ikke av NAV. Skjemaer og konvolutter skal ligge ute hos behandlerne og sykehusene. Dette innbærer at rettighetene er blitt mer tilgjengelig enn tidligere, på det stedet der helsetjenesten gis. Skjema ligger også på www.pasientreiser.no Hjelp til utfylling kan fås på telefon 05515. Vær oppmerksom på at egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon ikke blir automatisk registrert i 2010. De som har benyttet dette må selv sende inn hvit del av egenandelskortet til Pasientreiser ANS.

Etter at HELFO overtok ansvaret for frikortet, er det ikke lenger nødvendig å søke om frikort. Frikortet kommer automatisk i posten når man har betalt 1840 kroner i egenandeler. Har man betalt mer, setter HELFO inn penger på kontoen, uten at en behøver å sette fram krav. Det er fordi egenandelene meldes inn til HELFO fra behandlere, apotek, og til Pasientreiser ANS som behandler reiseregningene.

Derfor skal NAV-kontoret ikke lenger kontaktes om frikort.

Det eneste unntaket er hvis en allerede har fått frikort fra NAV i år, før det automatiske frikortet ble innført. Fikk man frikort fra NAV før 1. juni, er det NAV-kontoret som håndterer egenandeler som en betalte før 1. juni. Alle andre henvendelser, unntatt om pasientreiser, skal rettes til Frikorttelefonen i HELFO: 815 70 050. Mer informasjon om frikort finnes på www.helfo.no.

Arbeidet med frikort og egenandeler har vært utført av NAV-kontorene i en overgangsfase. Nå skal NAV-kontorene konsentrere seg om oppfølging av mennesker som trenger støtte til å komme i arbeid eller aktivitet. Myndighetene har derfor bestemt at arbeidet med helserefusjoner skal moderniseres, flyttes ut av NAV-kontorene og ses i sammenheng med andre tjenester i helsevesenet.

Svein Baadnes

Kommunikasjonsrådgiver – NAV Møre og Romsdal