Skrevet av David Grøvdal, Rauma Arbeiderparti

Etter å ha deltatt på Eksportveikonferansen 17.04.23, vil jeg dele noen erfaringer fra Romsdalen. Ett langt liv på veien har gitt meg noen erfaringer og synspunkt.

Det kom tydelig frem at det er nedetid som er problemet for de som skal levere varer til bestemt tid, da særlig på lengre stengninger. Verst er nok strekningen Rødstøl til Stueflåten.

Av erfaring vil en ha 3-4 slike værhendelser, der det blir nedetid, i løpet av vinteren. Det vil si temperatur rundt 0 og intenst snøfall over lengre tid. Det kan komme 60 cm på ett døgn. Når trafikken går så blir dette trakket ned og blir til en glatt hinne på veien.

Brøytebilene klarer ikke å fjerne denne ishinne, så veien blir glatt. Det er helt umulig å holde svart asfalt under disse forholdene. Det må trafikken ta hensyn til og prøve å forberede seg på ca. 3 km med stigning.

Så er det dessverre noen kjøretøy som peker seg ut negativt, trekkvogn med enkel drivaksling og tralle som har liten vekt på drivhjul. Et krabbefelt vil ikke løse noe av føreforhold. Kan kanskje i beste fall gjøre nedetiden litt kortere.

Blir også litt forundret når det hevdes att Romsdalen har dårligst vintervedlikehold. Tvert imot så gjøres det en formidabel innsats av de som drifter veien.

Dersom det skal være svart asfalt 24/7 hele vinter så må veien inn i fjellet og tunnel. Noen annen løsning finnes ikke da.

Salt brukes for å gjøre veien bar etter snøfall. Så får vi håpe at det blir satt i gang arbeid med dette.

Marstein – Flatmark trenger også sårt en utbedring med en utretting av svinger og ny undergang på Skiri. Jevn bredde er nødvendig så en kan møtes normalt.

Det er dessverre slik at det er styret i Nye Veier som bestemmer hvilke prosjekt som startes opp. Håper Romsdalen kommer raskt på kartet, det er her det haster mest.

David Grøvdal, Rauma Arbeiderparti