Skrevet av Ivar Moldsvor

Ser i avisartikkel at brannstasjonen har hatt kjent lekkasje i taket i lang tid og nå er kontorene ubrukelig.

Like ens hadde Romsdalsveien svikt i dreneringen over lang tid og full i muggsopp.

Helt sikkert også mange andre kommunale bygg med mangler.

Dette er meget betenkelig når kommunen har kjent problemene i lange tider.

I min verden så er første bud for å holde bygninger intakt er at taket er tett og drenering intakt.

Jeg ønsker svar fra kommunen og politiske partier på følgende:

  • 1. Er det noen som er ansvarlig for at kommunen bygningsmasse blir tatt vare på?

  • 2. Er det synliggjort hva som er mest prekært og kostnader med å rette opp feil på bygg?

  • 3. Kan bygnings-ansvarlig bare sitte å se at kommunale bygg råtner på rot eller er det ikke midler til høyst nødvendig vedlikehold?

  • 4. Er det politisk bestemt at det ikke skal gjøres noe med byggene?

Jeg er klar over at vedlikehold koster, men tror fortsatt det er billigere å vedlikeholde en til stadighet å måtte bygge nytt. Hører sjelden om lignende tilfeller i det private næringsliv.