Hvordan skal mobbing bekjempes dersom ikke vi voksne går foran og viser veg? Og hva blir konsekvensen når også politikken rammes av uvesenet?

Mobbing i politikken er aktualisert gjennom et leserbrev signert den sentrale Høyre-politikeren i Rauma, Renate Soleim, gjengitt i Åndalsnes Avis sist tirsdag. Hun tar opp både sjikane fra innbyggere og forholdet politikerne imellom.

At det kan være krevende å være lokalpolitiker, blir bekreftet av den tidligere lederen i Senterungdommen, Sandra Borch. I tillegg til å ha vært en svært profilert politiker på den nasjonale arenaen, har hun også flere års erfaring fra lokalpolitikken i Troms. Borch sier til Åndalsnes Avis at det kan oppleves tøffere å være lokalpolitiker enn politiker på nasjonalt nivå – man er lokalt mer overlatt til seg sjøl. Det er tankevekkende.

Vi er ikke i tvil om at sjikane og mobbing er et problem også i lokalpolitikken. I en undersøkelse NorgesBarometeret gjorde i 2014 for Avisenes Nyhetsbyrå, svarer 547 av 1.321 folkevalgte at de har vært utsatt for sjikane, mobbing eller annen utilbørlig oppførsel.

Når to av fem politikere svarer at de opplever sjikane og mobbing, frykter vi at det kan få alvorlige konsekvenser. Først og fremst på det psykiske plan for dem som rammes. Men vi frykter også at det politiske ordskiftet kveles ved at dem som opplever mobbing og sjikane ikke våger å ytre seg av frykt for at situasjonen skal bli enda verre. Rekrutteringa til politikken er allerede utfordrende. Uten at vi får bukt med mobbing i politikken, blir det i alle fall ikke enklere å få med nye.

For snart to uker siden ble Partnerskap mot mobbing signert. 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage skal sammen med regjeringa jobbe mot mobbing og for et godt læringsmiljø. Partnerskap mot mobbing erstatter Manifest mot mobbing, som forrige regjering iverksatte.

Det er riktig å sette inn store ressurser mot mobbing i de unges læremiljø. Men skal vi få bukt med problemet, må det også satses på antimobbekampanjer for foreldregenerasjonen. De voksne må gå foran, og når de ikke klarer det, må noen hjelpe dem å finne vegen.