Skrevet av Jan Drahos, gruppeleder i Rauma SV

Som gruppeleder i Rauma SV vil jeg formidle noen punkter fra siste kommunestyremøte.

Politikere fikk svar fra administrasjonen om at det ikke er mulig å tilrettelegge for skoleskyss etter leksehjelp uten store kostnader for kommunen. Rauma SV og SV sin fylkestingsgruppa har sendt innspill til SV nasjonalt om at dette er en sak som plager de fleste norske kommuner og gjør det vanskelig for de fleste norske elever å benytte seg av leksehjelp og at vi ønsker en nasjonal finansiering av skoleskyss etter leksehjelp.

SV foreslo sammen med AP og SP å ta imot opp til 35 flyktninger neste år altså en økning på 10 sammenlignet et med kommunedirektørens forslag. Vi så at behovet øker nå i forbindelse med de ødeleggelsene Russland påfører folk i Ukraina og vi ser kapasitet i kommunen for å få til dette. Vårt forslag ble vedtatt.

Vi gikk gjennom rapport fra andre tertial av 2022. Denne viser at netto gjeld faktisk har blitt redusert. Selv om vi ikke fikk nærmere forklaring på hva dette skyldes så våger jeg å påstå at det kan være et tegn på at vi viser varsomhet i investeringer som et av grepene for å få kommuneøkonomien under kontroll. Det ligger an til å bli et overskudd på noen millioner i år.

Dette er igjen en stor positiv vending sammenlignet med de siste årene. Overskuddet må brukes på nedbetaling av overforbruk fra de siste årene slik at vi får kommet oss ut av ROBEK-liste og får mulighet til å styre kommunen helt etter Raumasamfunnets behov.

Når vi snakker om samfunnets behov så må jeg nevne igjen det ekstraordinære året 2023, der det foreløpig ligger an til at mange barnefamilier ikke får barnehageplass før på høsten.

Det gjør noe veldig negativt med bolyst for de familiene det gjelder og det kan gi store utfordringer til drift av private virksomheter og levering av kommunale tjenester.

Derfor har SV foreslått og fått vedtatt presisering av opptakskriterier for å gi mer forutsigbarhet. Sammen med en av AP sine representanter foreslo jeg et ekstraordinært barnehageopptak i 2023 på siste formannskapsmøte, men vi ble både stemt ned og fikk i tillegg beskjed fra administrasjonen om at en slik løsning kun kan vedtas i kommunestyret i desember som en del av budsjettvedtak.

Vi gjorde det derfor klart i kommunestyret at vi prioriterer denne saken høyt når vi skal utarbeide budsjett for 2023.