I leserinnlegg i ÅA fremstilles det som om at Rauma Høyre vil legge opp til en uansvarlig økonomisk politikk mens andre prøver å overgå hverandre i ansvarlighet.

Spesielt i økonomisk trangere tider må vi tørre å ta grep for å gjøre kommunen enda mer attraktiv for innbyggere og næringsliv. Vi må videreføre den positive utviklingen kommunen er i.

Rauma Høyre vil arbeide for gondolbane til Aksla, for bowlinghall, for utvidet svømmehall og for å doble bygdeutviklingsmidlene. Det er særdeles viktig for Rauma Høyre at det legges til rette for trivsel også utenfor sentrum. Vi trenger bosetting i alle bygdene i kommunen, og skal vi få til dette, må folk trives med å bo der.

Rauma Høyre vil tilrettelegge på best mulig måte, slik at investorer ser at det er lønnsomt å bruke midler på næringsvirksomhet i Rauma. Vi ønsker at de får best mulig avkastning av sin investerte kapital. Når det gjelder enkelte av prosjektene Rauma Høyre ønsker å iverksette, kan en løsning for igangsetting være spleiselag mellom offentlige og private midler eventuelt kun private midler. Vi må ha med næringslivet, stat og fylkeskommune på laget og også utnytte de fondsmidler kommunen rår over på best mulig måte.

Vi har nå et historisk lavt rentenivå, og vi må derfor benytte dette til å foreta nødvendige investeringer som har ventet i årevis. Vi vil arbeide for best mulige vilkår for eksisterende og nye arbeidsplasser i kommunen vår!

Rune Ramstad, leder Rauma Høyre