Skrevet av Nils Valde

Kjølmoen fortel oss at det er ingen motsetning mellom E136 og Møreaksen. Det må han ha lov til å meine så lenge han vil.

Men kva er realiteten: Jau, dei fekk flytta E136 over til Nye Veier fordi det ikkje skulle vere noko konkurranse mellom Møreaksen og E136. På den måten kom Møreaksen lenger fram i prioritet.

Men då må vi ta med at Nye Veier lever sitt eige liv, der det ikkje er noko politisk styring. Dei ber berre om pengar. Elles er det ingen som har makt over dei.

Erfaringa er at dei prioriterar vegar med stor trafikk og helst nær sentrale strøk. Vi må leve i håpet, og bu oss på det verste!