Skrevet av Audhild Mølmen, HTV NSFRauma.

12. mai 2022 er den internasjonale Sykepleierdagen.

Det var en gang en kommune som var full av glade og begeistrede medarbeidere og gode tjenester. De smilte og jobbet og støttet hverandre i mindre arbeidslag/avdelinger. Så kom det nye tider med sammenslåing og nytt, flott hus, må vite. Alle var så glade og selv om mange syntes det var trist å forlate de små kårene, lot de seg begeistre av større forhold, og ikke minst nytt hus! Alt skulle bli fint, flott og godt. Kommunen levde i sus og dus og ante fred og ingen fare.

Så kom det uår til kommunen. De hadde fråtset i alt for mye velstand og måtte pent levere tilbake det som var for flott. Robek hadde fulgt med kommunen og syntes det var aldeles for mye. Nå var det slutt. Det kom en skygge over verdens beste kommune for mennesker. Trollet sto i ledetog med Robek som forlangte styring og kontroll. Han syntes dessuten han fikk lite igjen for å ha rappet bygda i Sør, og nå ville han ha arbeidsgleden! Så dermed så trollet sitt snitt til å rappe arbeidsgleden fra kommunen, og borte ble den…….

Dette bidro til magre år og det ble store mengder jobbkrav. Alle gjorde så godt de kunne og de visste ikke sin arme råd. Det ble slitsomt for alle og ingen så lenger etter de ansattes jobbressurser. Noen foreslo «vi må stramme inn og de ansatte må forstå at nå er det kontroll som gjelder». Arbeidet var allerede fysisk krevende og omsorgsteknologien ville ikke hjelpe til. Det ble mye stress, tidspress, og mange oppgaver som var følelsesmessig krevende. Det ble langt fra slik kommunen hadde sett for seg og Utbrent kom på døra flere steder. Det ble liksom ikke nok uansett hvor hardt de prøvde. Flere ville søke lykken bak blånende fjell og andre gikk på en smell. De fleste fant fram hakke og spett og jobbet på, men ble stadig mer bleke og blodfattige.

Heldigvis hadde kommunen en varm konge som så hvordan det var fatt, og kongen sendte ut varsel om at den som kunne finne igjen arbeidsgleden, skulle bli rikelig belønnet med jobbressurser. Alle skulle få støtte og tilbakemelding fra ledelsen, de skulle få delta i beslutningstaking, få tilbakemelding på prestasjoner, få varierte arbeidsoppgaver og så mye autonomi som de kunne bære på ryggen. I tillegg skulle de få være med og styre arbeidstida si selv! Det ble til og med utlovet minstelønn for alle!

Folk gikk straks i gang med å lete etter arbeidsgleden. Det var kloke mennesker og de skjønte at de måtte overliste og drepe trollet. Selv om det var et farefullt og krevende oppdrag de begikk seg ut på, ble alle veldig engasjerte og sammensveiset. De fikk bruk for alle sine positive menneskelige egenskaper; slik som klokskap, takknemlighet, kreativitet, nysgjerrighet, subjektivt velvære, optimisme, glede og selvbestemmelse. De snakket, planla og spøkte med hverandre. I stedet for å lete etter hva som gikk galt da trollet tok arbeidsgleden, fokuserte de på hva som fungerer! De brukte positiv psykologi. De studerte hvordan Askeladden hadde lurt trollet og de lagde planer for hvordan trollet skulle sprekke i sollyset. Plana var at Nattpatruljen skulle lure trollet inn i Runehammartunellen akkurat da brannmannskapet hadde en stor brannøvelse på eksplosiv brann. Røyk og kvelende flammer skulle tvinge trollet til å finne åpninga på tunellen, akkurat da sola rant, på tampen av nattevakta.

«Organisasjoner som ønsker seg vitale, motiverte og produktive arbeidstakere, som er involvert og interessert i arbeidet sitt, gjør lurt i å sørge for at nødvendige jobbressurser er på plass»

Alle ble sett og de ble vitale og motiverte! Ledere, ansatte, kongen, politimesteren, NAV, lærlingkontoret, brannsjefen og alle tilgjengelige ressurser ble stimulert til aktivitet. De ble veldig effektive og fikk full utnyttelse av både arbeidskapasitet og restarbeidsevne. Til og med Bladfyken stilte opp med oppslag som skulle lure trollet. De følte et sterkt fellesskap. Alle ville være med på å drepe trollet en gang for alle -og finne igjen arbeidsgleden! Det var nesten så en skulle tro at noen hadde sett på hva forskning sier skal til.

Det ingen visste var at dronninga, den kloke lederen, hadde tatt en videreutdanning i nettopp ledelse! Hun var flink med folk og hadde studert positiv psykologi. Nå brukte hun litt kvinnelist, men mest klokskap og støtte for å hjelpe kongen og kommunen. Hun framsnakket dette og fikk fram en felles, omforent forståelse for å lykkes i kommunen:

  • Arbeidsmengde – redesigning av arbeidet slik at det bedre møter både organisatoriske og individuelle behov (f.eks. mer innovativt arbeid, fokus på høyt prioriterte oppgaver)

  • Kontroll – øke innflytelse og medvirkning i beslutningstaking

  • Belønning – mer anerkjennelse, mer støttende samhandling med ledere

  • Fellesskap – øke interaksjon med kolleger, mer bruk av team

  • Rettferdighet – styrking av gjensidig respekt, likeverdig behandling av ansatte, mer åpenhet og innsyn i prosedyrer og regler

  • Verdier – tydeliggjøring av grunnleggende organisasjonsverdier, orientering av nyansatte i disse verdiene

«Å Lokke fram fremragende prestasjoner, krever selvsagt fremragende ledelse»

Dronninga hadde lært at:

Slik gikk det til at trollet sprakk, arbeidsgleden ble funnet, jobbengasjementet viste seg å ha positive organisatoriske konsekvenser, det resulterte i lavt sykefravær og turnover, samt bedre arbeidsprestasjon og utviklingslyst. Alle deltok jevnlig på helsefremmende seminar og de slapp aldri, aldri arbeidsgleden av syne igjen. Slik levde kommunen for glade mennesker lykkelige resten av sine arbeidsdager.

Til lykke med dagen alle sterke, modige og stolte sykepleiere!