Hva med å utsette bygginga av helsehuset til kommunen er ute av Robekk-lista? Hva blir de økte driftskostnadene ved bygging av helsehuset, Vassli? Bygging av helsehuset er en god ide, men det er viktig å sette tæring etter næring. Hvis helsehuset blir bygd til 2017, håper jeg at Vassli har den økonomiske oversikten som trengs.

Med vennlig hilsen Astrid Stavem