Skrevet av Andreas Henriksen, Eidsbygda

Ser at Web spot gir lave strømpriser for de som bor i vårt område nå (Midt og Nord-Norge) og som har slik avtale.

Mange kraftselskap tilbyr ikke fastprisavtale på strøm, men Rauma Energi AS tilbyr fastprisavtale eksempelvis i ett år for 95,73 øre pr kWh inklusive mva. og kostnad for elsertifikat, dette gir en strømpris på ca.74,60 øre pr kWh.

Dette må være en veldig høy pris som må ligger langt over produksjonsprisen? Noen oppgir at produksjonsprisen ligger fra 12 til 15 øre pr kWh eksklusive mva. og elsertifikat.

Hva er det som hindrer Rauma Energi AS i å tilby en fastprisavtale på strøm som både kraftselskapet og forbrukerne i bla. Rauma kan leve godt med?

Slik det ser ut for meg så går kraftselskapene etter den store «Lotto-gevinsten»? Dvs. høyest mulig pris pr kWh, uansett hva produksjonsprisen tilsier.

Da kan man ikke bli frustrert og oppgitt om man ikke «vinner» hver dag.