Statnett - legger til rette for et grønt taktskifte

foto