Også folk flest må få mulighet til å eie skog

foto