Skrevet av Hilde Kavli Ree, Barnehagesjef i Rauma

Barnehagedagen 2022.

Dagen markeres 15. mars over hele landet. Tema for dagen i 2022 er «Vennskap" og slagordet er «Vennskap - Du og jeg».

Å skape vennskap og lære barn å beholde venner, er viktig for barnet her og nå, og for framtiden.

Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den man er. De yngste barna har også sterke vennskapsrelasjoner – ikke bare de «store». Mange barn gir uttrykk for at det beste ved barnehagen er å få møte andre barn og leke med vennene sine. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap i stor grad henger sammen med den sosiale kompetansen deres.

Vennskap betyr mye for menneskers liv, alle mennesker har glede av å ha en venn uavhengig av alder. Det gir trygghet å ha en du er glad i og ha det gøy med, leke med og ha felles interesse med. Det betyr mye for mennesker å ha noen som er litt ekstra glad i deg og som du er litt ekstra glad i, sier Anne Greve, førsteamanuensis ved høyskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere skrevet en doktorgradsavhandling om vennskap mellom de yngste barna i barnehagen.

Vennskap er folkehelse. I et folkehelseperspektiv kan barnehagene bidra til positive ringvirkninger for familier og barn gjennom livsløpet. Ansatte og foresatte i barnehagen er derfor blant de aller viktigste folkehelsearbeidene vi har.

I anledning barnehagedagen, har jeg som barnehagesjef, ønske om å få høre barnas tanker om vennskap. Dette ble løst gjennom samtaler på Teams med flere barnehager mandags formiddag.

Jeg lurer på : Hva er en venn og hva gjør en venn?

- Det e…nåkken me leike ilag med… me kan danse

– Du kan gi kos til en venn… –kommenteres fra et av barna. Og NUSSE! -supleres det fra sidemannen med glimt i øyet.

- Vænna e snille med kvarandre…dæm hjelpe kvaraandre og slik…Det nikkes og stor enighet kommer til syne i gjengen av barn.

Me bruker alltid å ta med vennan våre på leiken…sjå på denne tanna her da!! Barna blir plutselig mer opptatt av å vise frem tenner som er løs og tenner som er vekke. Løse tenner er viktig – stadfester jeg mens jeg får nærbilde av gapende munner via pc-skjermen.

Me kan skratte ilag…leike sisten…og gjemsel.

Kan venner krangle – og tips på hvordan bli venner igjen?

Barna trengte ikke betenkningstid på dette spørsmålet. JAAA!, var svaret fra barna i de ulike barnehagene jeg snakket med.

Det manglet ikke på tips på hvordan bli venner igjen.

– Me kan spørre om dæm blir mæ å leike igjen…

- EE…me kan…sei…sei at dæm e en fining!Et tips fra et av barne - som skapte smil om munnen på de andre.

- Bærre bli venna igjen… gi et hjerte…et sjokoladehjerte, kommer som et forslag.

- UNNSKYLD! – me MÅ sei unnskyld til kvarnandre! Etter Teamsmøtene med de ulike barnehagene, kan undertegnede konstatere at dette var det tipset alle barna entes om.

- Det går an å ta mæ vennen på sparkesykkeltur…og spise is…på en lørdag!

Krigen i Ukraina

I løpet av samtalene, dreide temaet seg også til «krangelen» som foregår slik at det er krig i Ukraina. Dette er en voksne-krangel, forteller et av barna. De fleste barna har kjennskap til denne «krangelen». Noen har sett det på nyhetene og hørt voksne snakke om det. Barn og unge har behov for å snakke om det som foregår i Ukraina. Barn har begrenset kunnskap om konflikten, og trenger hjelp fra de voksne til å forstå hva som skjer.

-I vil ikkje sjå krigen – så i ser ikkje nyhetene på TV`n vår.

-Mange har dødd – og mange må gå til Polen, forteller et av barna.

-STOPP! Stopp krigen – det må mæ sæ tell dæm som kriga. Me må rope det!

- Bestefar sei det har vært krig på Åndalsnæs. Dæ blei vænna igjen da!, forteller en kar optimistisk.

-Dæm voksne må sei unnskyld og hjelpe landet sitt sånn at de blir venner igjen.

-Landa må være snille me kvarandre…være vænna!

Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde alle andre goder.

- Aristoteles

Lykke til med markeringen av barnehagedagen Vennskap – Du og jeg!