Skrevet av Lars Andreas Scheide Vartdal, 3. kandidat Rauma FrP

God folkehelse er viktig!

Halleie er en unødvendig utgift som øker treningsavgiften. Vi i Fremskrittspartiet mener det burde være gratis.

Skal ikke straffes å ville være aktiv

Vi i Rauma Fremskrittspartiet ønsker at å leie hall skal være gratis i hele Rauma. Etter den rødgrønne regjeringen kom til makten har mange opplevd at lommeboka blir tynnere, og halleie er en unødvendig utgift som gjør det dyrere med idrett for folk flest. Med gratis halleie vil dette gi mulighet for lavere treningsavgift og mindre foreldrebetaling.

Godt for folkehelsen

Trening og aktivitet er bra for folkehelsen, og vi ønsker flest mulige barn og ungdommer skal kunne være aktiv, uten at penger skal være et problem. I tillegg er dette en god investering om man ønsker at barna og ungdommene skal være aktive og sunne i framtiden. Vi i Fremskrittspartiet mener at vi skal oppfordre folk til å være aktiv, ikke straffe de som vil være det.

Forebygger mot rus og psykiske lidelser

Tilhørighet og aktivitet kan være en viktig faktor for å forebygge rus og psykiske lidelser. Personer som føler seg ensom eller utenfor over lengre perioder har en økt sjanse for både å begynne med rus eller få psykiske lidelser. Om man er med på for eksempel et fotballag vil dette gi deg en tilhørighet, som kan motvirke dette.

Mer aktivitet i hallene

Etter Eide kommune gjorde halleie gratis ble det mye mer aktivitet i hallen, og vi ønsker at når vi har en hall at den skal brukes så mye som mulig. Gratis halleie kan også føre til nye sporter eller aktiviteter starter opp, siden det er gratis å bruke hallen.