Dette leserinnlegget er skrevet av Odd Ivar Røhmesmo.

Rauma turlag søkte om å få bygge en enkel hytte i Vikåbotn, etter lignende mal som Kaffekjelbua i Jamnåbotn.

Hyttene er ment å nyttes av turfolk på dagstur.

Planutvalget i Rauma sa ja til bygging i Vikåbotn, men Statsforvalteren klaget på vedtaket. Klagen er behandlet av Statsforvalteren i Trøndelag som opprettholdt klagen.

Dermed er det nå endelig avslag på søknaden om bygging av den enkle hytta.

Begrunnelsen for avslaget, slik jeg leser den, er at hytta ødelegger for opplevelsen av uberørt natur.

Det betyr indirekte at Kaffekjelbua har vært en større ulempe for turgåere enn den har vært et gode.

Det er ikke vist til konkrete skader og ulemper, kun til noens opplevelser ute i naturen. Opplevelsen til «de andre» som gleder seg over ei åpen hytte, er mindre verdt.

Det er vanskelig å unngå å tenke på at dette er byråkratiets omkamp mot lokaldemokratiet og at noen byråkrater rir sine kjepphester.

Byråkratiets opptreden i denne saken viser at våre folkevalgte og innbyggerne i Rauma ikke vet sitt eget beste og må styres av andre med mer kompetanse.

Anseelsen og respekten for Statsforvalteren bedres i mine øyne ikke over slike vedtak.

Hilsen,

Odd Ivar Røhmesmo