Skrevet av Helge Orten (H)

Så langt er det to prosjekter som har vært planlagt for utbygging på strekningen E136 Romsdalen, krabbefeltet i Brustuglia og Flatmark-Monge-Marstein. Planene for krabbefeltet er ferdig, og det ligger godt til rette for oppstart. I tillegg ba vi om at det ble startet et arbeid med veien forbi Veblungsnes da vi behandlet Nasjonal transportplan i 2017.

Det er ikke vanskelig å skjønne frustrasjonen fra Nils Valde og alle andre som ønsker fortgang i utbyggingen av E136 i Romsdalen. Ønsket om god fremdrift og en sammenhengende planlegging og utbygging var utgangspunktet for prioriteringene regjeringen og Stortinget gjorde i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Erfaringene med en strekningsvis prioritering har gitt gode resultater andre steder i landet. E136 Dombås – Vestnes er i NTP definert som en utbedringsstrekning. Det er forventet å bruke ca 3 mrd kroner på denne strekningen og Nye Veier har fått ansvaret for utbyggingen. Det har sammenheng med at Nye Veier samtidig har fått tildelt strekningen fra Dombås og sørover på E6, som også er en viktig del av vår eksportvei.

Nye Veier har gjort en god jobb på de strekningene de har fått tildelt andre steder i landet. Det er ingen grunn til å tro at de ikke vil ta denne oppgaven seriøst og bidra til at alle flaskehalsene på strekningen blir tatt tak i, ikke bare de to prosjektene som tidligere har vært planlagt. Hjelviktunnelen, Veblungsnes og andre viktige utbedringer på strekningen er avgjørende for at vi skal få en sammenhengende god vei. Resterende del av strekningen fra Ørskogfjellet til Ålesund er sammenfallende med E39 og skal bygges som en del av prosjektet E39 Ålesund-Molde i regi av Statens vegvesen.

Nye Veier har en fast sum hvert år som de skal bygge for, noe som gir selskapet stabilitet og forutsigbarhet. Det er helt avgjørende for fremdriften på E136 at Nye Veier får tildelt de midlene de skal i budsjettene fremover. Ap, Sp og SV var imot etableringen av Nye Veier, og Sp og SV har ved flere anledninger foreslått å redusere bevilgningene til selskapet. Derfor mener jeg ballen ligger hos samferdselsministeren. Det er han som kan sikre at Nye Veier har de midlene de skal fremover slik at vi får god fremdrift i prosjektene.

Det er ingen som forsøker å lure noen i denne saken. Når jeg skriver at E136 Dombås-Vestnes ikke er i konkurranse med de andre prosjektene som Statens vegvesen skal gjennomføre, så er det med positivt fortegn og en fordel for E136. Og det er ikke i første rekke en konkurranse med prosjekter i Møre og Romsdal, men i hele landet.

Nå må vi bruke kreftene på å få gjennomført alle de viktige prosjektene på E136 sammen med Nye Veier. Kommunene på strekningen Dombås-Vestnes har en viktig jobb med å få på plass nødvendige planer i samarbeid med selskapet. Da er jeg sikker på at vi vil se god fremdrift i utbedringen av E136 i årene som kommer.