Skrevet av Jeanette Orme, kommunestyrerepresentant og 2. kandidat Rauma SV

Tilsvar til Renate Solheim.

Hva og hvem definerer om Rauma er en JA-kommune eller en nei-kommune?

Et nei til boligutvikling på Soggebrekken er et JA til landbruket, et JA til bonden, til naturen og til selvforsyningsgraden vår!

Et nei til oppdrettsanlegg er et JA til livet i fjorden, og et JA til folket som ikke ønsker et forurensende oppdrettsanlegg i nærområdet sitt!

Hva saken om vaskehall angår, så var min opplevelse at alle medlemmene i planutvalget var positive til initiativet, problemet var plasseringen. Området rundt Rema 1000 er allerede et tungt belastet område trafikkmessig, og bør ikke belastes ytterligere. Når både Fylkeskommunen og Statens veivesen i sine innsigelser sterkt fraråder nevnte plassering, da bør en lytte!

Rauma skal være trygt både for myke og harde trafikanter. Et nei til plasseringen av vaskehall, er et JA til tryggere trafikk.

Som politikere har vi ansvar for å forvalte verdiene i kommunen til det beste for våre innbyggere.

Det kan være vanskelig å balansere mellom næringsinteresser, folk og natur. Et ja til noe, vil alltid bety et nei til noe annet.

Vi kan være rykende uenige i hvem som skal få et ja og hvem som skal få et nei, men å bidra til negativ merkevarebygging ved å stadig kalle Rauma en NEI-kommune, tror jeg ingen er tjent med.

Vi har et felles ansvar for å bidra til positivitet og optimisme rundt kommunen vår, uansett hvilket parti vi tilhører.