Skrevet av Gaute Grøtta Grav, Øyvind Hovde, Ingunn Svelle Heinåli, Lars Olav Hustad og Lars Ramstad for Rauma Høyre.

Ukraina vil trenge vår støtte og samarbeid når de skal gjenoppbygge landet sitt. Rauma har frivillighet, ressurser og kompetanse som kan hjelpe når Ukraina etter hvert har vunnet krigen. Da ønsker vi at Rauma står klare til å bidra gjennom et vennskapsbysamarbeid.

Rauma bosatte 50 flyktninger fra Ukraina i 2022, og vi skal bosette flere i 2023. De vil kunne bidra med kunnskap og være med å gi innhold til dette arbeidet.

Det er flere byer som er aktuelle å utrede som vennskapsby og arbeidet Rauma gjør må ses i en større sammenheng med initiativ som kommer fra andre norske byer.

Vi håper på bred politisk støtte når vi ber om en sak i kommunestyret som belyser et slikt samarbeid med Ukraina. Det er nettopp en bred politisk forankring som vil gjøre et slikt vennskapsby-samarbeid til en stor suksess.