Skrevet av Jan Drahos, gruppeleder i Rauma SV

Natur har en stor verdi for oss alle. Rauma SV håper at vi i fellesskap klarer å ta vare på den. Vi ønsker ikke konflikter, og har troen på at vi med god dialog klarer å bli enig om det meste.

Bidra gjerne i arbeidet ved å sende SV eller det partiet som står deg nærmest dine egne innspill til kommunens Klima- og miljøplan for 2023-2027, slik at vi kan diskutere disse før et endelig vedtak i kommunestyret 15. desember.

For noen måneder siden hadde formannskapet til behandling første versjon av Klima- og miljøplanen. Da foreslo vi noen forbedringer. Av disse kan jeg nevne for eksempel at kommunen skulle utarbeide rutiner for at plast ikke havner i naturen (eksempelvis landbruksplast eller søppel fra overfylte søppelkasser blant annet ved sjøfronten i sentrum av Åndalsnes). En annen forbedring var krav om kildesortering i kommunale bygg.

Forrige uke behandlet formannskapet en endelig versjon av planen etter at den hadde vært ute på høring.

Politikere fikk dessverre ikke vite om innbyggere kom med noen innspill på folkemøter som hadde blitt arrangert. Derfor vedtok vi i formannskapet (mot stemmer fra Høyre) at vi ønsker protokoller fra alle framtidige folkemøter som vedlegg ved behandling av de aktuelle politiske sakene.

I statsforvalter og fylkeskommunen sine høringssvar ble det påpekt veldig mange ting som burde vært med i planen. Å innarbeide alle disse punktene er helt urealistisk i den situasjonen kommunen står i. Kommunen har verken økonomi eller personalressurser til det. Det finnes dog tilskudd for veldig mange av disse forbedringene og flertallet i formannskapet vedtok at kommunen skal gå gjennom disse tilskuddsordningene for å se om vi kan hente inn penger derfra til noen av forbedringene.

Gjennom tidligere høringer ble det gjort helt klart at den aller viktigste forbedringen i kampen mot naturtap er en hytteutbyggingsplan, altså en slags veileder som viser positive og negative sider ved å bygge ut hytter i forskjellige deler av kommunen, slik at skaden på naturen blir totalt sett minst mulig. Forslag om å prioritere denne planen falt i formannskapet med 2 mot 7 stemmer. Jeg skjønner at folk er glad i hytter, men folk er glad i hytter fordi de er glad i natur. Hvis vi skader den naturen vi ønsker å nyte så blir det dårlig for alle. Problemet blir ikke mindre av at vi lukker øyne og stenger ører. Tvert imot. Likevel er det nettopp det vi gjør i frykt for å miste frihet til å bygge ut hva vi vil, hvor vi vil. Det er en økende bevissthet rundt dette spørsmålet i befolkningen og SV håper at vi kan komme tilbake til denne diskusjonen i nær framtid og komme til en annen konklusjon enn i siste formannskapsmøte.

Videre vedtok formannskapet (igjen mot stemmer fra Høyre sine representanter) noen små konkretiseringer i planen, og vi vedtok at vi skal få rapport om framgang i hver årsrapport. Vi vil med dette sikre at Klima- og miljøplanen ikke blir et dokument som kun ble skrevet for å ligge i en skuff. Dette er en plan som skal brukes og bidra til en sterkere og sunnere natur til glede for oss alle.

Jeg gjentar derfor oppfordringen til at du gir oss politikere tilbakemelding dersom du har noen tanker rundt denne planen.