Skrevet av Edvin Torgeir Sæther, leder Hen Fjellstyre

Kvalitetsundersøkelsen av villreinens leveforhold plasserer snøhettareinen i rød sone. Det vil si at dens leveforhold er sterkt truet. I den anledning har Miljøverndepartementet pålagt statsforvalteren i Trøndelag å utarbeide forslag til tiltaksplaner for å forbedre reinens leveforhold.

Villreinutvalget i Snøhetta som består av en representant fra hver av kommunene Lesja, Dovre, Oppdal, Sunndal, Molde og Rauma (jeg er vår kommunes representant), har kommet med følgende innspill: Vinterstengte fjellveier til 15 juni. Stenging av turisthytta Snøheim. Avvikle moskusbestanden. Begrense aktiviteten mot reinsfjella på Bjorli og ikke minst få kontroll på jerv og kongeørnbestanden.

Alle som ønsker å gi innspill kan gå inn på hjemmesiden til statsforvalteren i Trøndelag og søke opp «tiltaksplaner villrein» å legge inn sine meninger. Her kan du også se alt som er kommet inn av forslag.

På grunn av den reduserte stammen i Snøhetta Vest er årets jaktkvoter sterkt redusert. For rettighetshaverne i Rauma medfører dette at vi har fått tildelt kun 12 fellingsløyver. Grytten og Hen Fjellstyrer har fått kun 2 kalver hver, interesserte kan sende søknad til fjellstyrene. 5 kalver 1 simle 1 kluftbukk og 1 fritt dyr tilfaller de private rettighetshavere i Grøvdalen, Medalen og Øverdalen.