Spør du mannen i gata om hva Nordveggen er for noe, vil de fleste kanskje svare at det er et firma som skryter av Rauma.– Ja, og det er vel de som har ordna denne visjonen om at vi skal bli verdens beste kommune for naturglade folk, sier du kanskje.

I ÅNDALSNES AVIS skriver vi navnet "Nordveggen AS" i snart hver eneste utgave. I samme åndedrag nevnes Arnt Øyvind Siem. Det er ikke til å unngå, siden han leder selskapet, og har gjort det helt siden det het Rauma Utvikling. Og når vi først snakker om sola: Siem har - mer enn noen - fått høre kritiske bemerkninger og spørsmål. For hva er det egentlig han holder på med? Og hvem betaler?

NORDVEGGEN AS eies av Rauma kommune, med 51 prosent, og Rauma Næringslag med 49 prosent. Da selskapet ble startet var det en løsning som kom i stedet for at kommunen skulle ha en egen næringskonsulent ansatt. Nordveggen finansieres ved at selskapet får 800.000 kroner i året fra Kraftfondet og tilsvarende beløp fra næringslivet. Kraftfondet har egen kasse med egen forvaltning. Inntektene kommer fra konsesjonsavgifter fra kraftutbygging.

OG HVA får vi for dette da?

Jo, for eksempel er Rauma den kommunen i hele landet som får mest i bolyst-midler fra Kommunal- og regionaldepartementet. Av 32 utdelte millioner fikk Rauma 4, kunne vi lese sist torsdag. Og Rauma er eneste kommune i fylket som får av disse midlene i det hele tatt.

Dette skyldes ikke bare en fint utformet søknad. Det skyldes snart ti år med tålmodig arbeid.

RAUMA kommune hadde ikke vært det den er i dag, uten Nordveggen. Det er en påstand, som mange sikkert kan tenke seg å diskutere. Men ordfører Torbjørn Rødstøl er sikker i sin sak. Og han har vært med på hele løpet, fra begynnelsen.

Litt av utfordringa er at resultatene ikke uten videre er målbare i kroner, kilo eller antall.

DET VI kan slå fast er at folketallet har økt. Det fortsatte å øke sjøl da finanskrisa slo til. Den som absolutt vil krangle kan godt hevde at slike ting styres av andre krefter. Men det er en grunn til at andre begynner å følge etter. De ser mot Rauma og de spør Rauma om råd. Rauma kommune har fått ei stjerne inn i departementet som vi knapt skjønner rekkevidden av.

TA EN TITT på www.nordveggen.no.

Om ikke du er imponert, så er det nok av andre som er det. Noen av dem sitter helt på toppen i Norge. De lar seg ikke blende av fagre ord. De lar seg blende av at det ligger noe bak de fagre ordene. Evne til å gjennomføre, for eksempel.

Anders A. Hagen

Journalist