Skrevet av Geir Klepaker, Rauma MDG

15 desember – 2022 var en stor dag for oss da Rauma kommunestyre vedtok Klima- og miljøplan for perioden 2023 – 2027. Det var lagt et godt stykke arbeid i denne planen før den kom til politisk behandling. For oss som ønsker å strekke oss litt ekstra for natur og miljø var det allikevel rom for forbedringer. Rauma MDG kom derfor med flere innspill til planen og vi fikk stort flertall for hele 6 av våre punker. Disse er:

Transport og Energi:

1. Følge opp den signerte felleserklæring for reinere cruisenæring. (endring) - vedtatt med 23 mot 3 stemmer (Sande SP, Brude U, Bruaset SP)

2. Etablere flere el-ladepunkt. (endring)  -  vedtatt med 23 mot 3 stemmer (Sande SP, Brude U, Bruaset SP)

3. Vurdere installasjon av solceller i nye og eksisterende kommunale bygg. (nytt punkt) - vedtatt med 25 mot 1 stemme (Brude U)

4. Prioritere videomøter og miljøvennlige reisemetoder. (nytt punkt) - vedtatt med 23 mot 3 stemmer (Sande SP, Brude U, Bruaset SP)

Naturmangfold og kulturlandskap:

5. Ikke godta tap av matjord og utbygging på myr. (nytt punkt) - vedtatt med 21 mot 5 stemmer (H)

6. Begrense lysforurensning i alle arealplaner og byggesaker.  (nytt punkt) - vedtatt med 19 mot 7 stemmer (H, Sande SP, Bruaset SP)

Til dere som ikke har lest planen anbefaler jeg en tur innom kommunens nettsider for detaljert lesning. Jeg er litt stolt over at vi har vedtatt en plan som legger ambisjonene såpass høyt. Som MDG sin lokale representant har jeg tidligere lansert meg selv som vaktbikkje og skal passe på at miljø og natur går foran. Ofte blir jeg møtt med at vi må jo godta tiltaket for det er innafor rammene i planen. Et argument som ble brukt mye i Raumapolitikken i 2022. Da er det ikke lett å argumenter mot, og samtidig få med seg flertallet. Nå har vi endelig en plan som begrenser mye av det som vi tidligere har godtatt på bekostning av natur/mangfold. Planen som er vedtatt vil påvirke alle Rauma sine innbyggere og spesielt kommunal drift. Så lenge jeg har mulighet skal denne planen løftes frem og ikke arkiveres i en skuff som mange andre dokumenter i kommunen.

Vi er jo Verdens beste kommune for naturglade mennesker, og det skal vi fortsette å være i mange generasjoner. Da må denne planen følges!

Geir Klepaker