Skrevet av Torbjørn Bruaset

Eg føler meg litt beæret når eg innledningsvis få ein stor del av æra for at avisa ikkje er «blodfattig», og at det er artig å følge meg. Men faktum er det er eitt år sidan sist eg skreiv i avisa, bortsett frå at interpellasjonen eg hadde i siste kommunestyremøte vart trykt som leserinnlegg.

Nei då er Rauma Høgre og toppane der langt meir aktiv i avisa. Berre etter nyttår har det frå den kanten vore 8 – 9 innlegg. Tema som er teke opp har variert mykje:  Domstolreform. partnerdrap, handlingslammelse, mangel på debatt, helseplager og jobbskaping/grumderverksemd har fått sin omtale gjennom innlegg fra Rauma Høgre. At enkelte småting fell ut i slike innlegg er heilt naturleg. Slikt som risiko for økonomisk fiasko og konkurs ved nyetableringer t.d.

Når innlegg er skrivne på vegne av partiet så reknar eg med at det er den valgte partiledelsen som står bak. Men eg er litt usikker om dette gjeld for svaret til mitt innlegg. At det ikkje er eitt einaste motargument til mine synspunkt forstår eg , men lange utredninger om forhold i Halden, Fauske og Narvik minner litt om innlegg og formuleringer frå andre politiske miljø, enn slik eg kjenner Rauma Høgre.

Både nasjonalt og lokalt har det dei siste åra svinga mykje i politikken. Nokon veks, andre krympar og nokon forsvinn heilt. Slik vi såg ved siste valg i Rauma. Men det er kanskje slik også i politikken at lediggang ikkje er bra, og derfor blir det gjort forøk på innpass hos andre.

Eg har ikkje noko i mot at Rauma Høgre får nye medlemmer, både unge og gamle. Men om framtida ligg i å satse på vraka ordførarkandidatar frå andre parti, er eg usikker på. Men å ha fartstid og aktivt medlemskap i mange parti på sin politiske CV er kanskje ein styrke?