Skrevet av Jørgen Seljevold.

I Å.A. 23/04 er det et oppslag om at Onrail har klart oppstartsåret med overskudd - og gratulerer med det! At godstransport på nevnte banestrekning har sin berettigelse er jeg enig i, også beredskapsmessig, men marginene er i dagens situasjon tydeligvis små, men lykke til! Å luke ut noen trailere er ok, men så er det alle andre - for øvrig er det min mening av Kartago bør brennes!

Ser også oppslag i Å.A. om anlegg for framstilling av grønn hydrogen i nærområdet og mulighet er for hydrogendrift av lokomotiver. På Distriktsnytt for Møre og Romsdal var det for kort tid siden et innslag om at dersom alle søknader blir godkjent, skal Norges største fabrikk for grønn hydrogen være i drift i 2025, på Sjøholt var det visst. Kanskje kjører sunnmørstrailerne på grønn hydrogen før en viss person har fått på seg skoa!

En utbygging av Riksveg 15 over Strynefjellet kan ta bort noe av godstilgangen for Raumabanen. Hvor mye Online får fra søre luten vet jeg ingenting om, men noe er det vel. Mitt innlegg var ment som en tilslutning til Torbjørn Bruaset sitt, og tanker fra en "gamling" som har ergret seg over tilstanden på E 136 i altfor mange år.

Så en liten kommentar til oppslaget i Å. A. 30/04 om "The Golden Cycle Route", en flott idé! Men hvorfor bare Åndalsnes til Valldal? Si heller fra Vistdal til Valldal, en tur langs fjorder før fjellet. En såpass lang tur burde gi plass til litt organisering og knoppskyting, for eksempel fiskestopp for de som ønsker det, overnatting et sted på veien og innlagt gourmetmåltid på Rossvang Gård, som jeg ser er med på konseptet! God tur!