Det blir slutt på bokbussbesøk på skoler og andre institusjoner. Tor-Helge og Guri vil ikke lenger stille opp med lesestund og retttledning ved valg av lesestoff. For mange av elevene var halvtimen på bokbussen noe de så fram til med glede og forventning. Den lune og trygge stemningen som rådet inne i bussen når Guri gav smakebiter av tilpasset litteratur, vil nok være gode minner for elevene som var så heldige at de fikk oppleve disse hyggestundene. Dette var et tilbud til alle bygder i kommunen, men nå skal det altså bort

Også på biblioteket ser det ut til å skje dramatiske endringer. Hva det er, får vi nok ikke vite. Kommunens nye mantra, "ingen kommentar", er visstnok kommet også til styreledelsen i kulturhuset. Hva som har vært feil ved driften tidligere, vites ikke, men jeg kan for egen del gi stor honnør til de som har arbeidet på biblioteket. Har alltid fått hjelp når jeg har vært der, enten det har dreid seg om tradisjonelt boklån, eller det har vært på leting etter spesielt lokalhistorisk stoff.

Skole og veg: Det har flere ganger tidligere vært snakk om skolene på Vågstranda og i Innfjorden. Med det nye, handlekraftige kommunestyret vil nok disse siste to grendaskolene måtte si takk for seg. Det er sikkert store besparelser forbundet med å legge ned. Det er alltid besparelser ved å legge ned i utkantene. Det virker som om utkantene bare er utgifter for kommunen. Etter at skolene på Mittet, Rødven, Frisvoll og Korsbakken er lagt ned, må disse siste to være en torn i øyet for noen av politikerne. Siste utspillet – riktignok bare på Twitter – går ut på å sentralisere ungdomstrinnet på Åfarnes og i Måndalen til Åndalsnes. En såkorn som sikkert falt i god jord hos mange av politikerne.

Flaggdag da Vågstranda skulle slippe med 10.000 kroner for å få 50 prosent rabatt på bommene. Greit å flagge for dem som bare kjører denne vegen nå og da. Men tenk dere en bom i Nesstranda, en bom i Djupdalen og en på Høljenes. Bare 10 tusen for å få full rabatt! Ville det også ført til flagging? Kanskje på sør- og nordsida, neppe i sentrum. Der ville nok flagget ha vært plassert midt på stanga. Skal så skolen på Vågstranda i tillegg legges ned, er jeg redd for at vågstrandingene kommer til å orientere seg vestover.

Klungnes 1. mars 2012

Einar Klungnes