Vi mennesker er helt avhengige av naturen rundt oss