Skrevet av Rauma Høyre; Gaute Grøtta Grav, Øyvind Hovd og Ingunn Svelle Heinåli.

Det er med bekymring vi leser om avgjørelsen om å avlyse den skriftlige eksamenen i Møre og Romsdal på grunn av innloggingsproblemer.

Eksamen skal være en milepæl som elever jobber hardt og målrettet mot. Timer med studier og forberedelser har gått med for å kunne vise hva de kan og prestere på sitt beste. Det er trist å se at de nå blir fratatt denne muligheten, uten å få vist frem alt arbeidet de har lagt ned.

Eksamenen er ikke bare en viktig vurdering av elevenes kunnskap og ferdigheter, den er også en sjanse til å få en rettferdig karakter basert på anonym vurdering, som vil ha betydning for fremtidige utdanning og karrieremuligheter. Vi i Rauma Høyre er overbevist om at skriftlig eksamenen er den mest objektive og rettferdige vurderingsmetoden vi har, der alle elever blir vurdert på lik linje, uavhengig av bosted eller andre ytre faktorer.

Vi mener at beslutningen om å avlyse eksamenen er en urettferdig reaksjon på tekniske problemer som elevene ikke har kontroll over. I stedet bør alle ressurser settes inn på å finne en løsning som gjør det mulig for elevene å ta eksamen på et senere tidspunkt.