Skrevet av Øyvind Hovde og Lars Olav Hustad i Rauma Høyre

Dessverre så ser vi igjen urovekkende tall for mobbing i Raumaskolen. Etter «skrekkåret» 2019/2020 da 13,5 prosent av 7. klassingene i Rauma sa at de ble mobbet, så gikk andelen kraftig ned i skoleåret 2020/2021. Men gleden ble kortvarig, for i skoleåret 21/22 var tallet oppe i 11 prosent igjen, mens i inneværende år er det 11,5 prosent som svarer at de opplever mobbing i Raumaskolen. (7. trinn)

Rauma Høyre foreslo i februar 2020 og ansette et eget mobbeombud i en deltidsstilling i Rauma kommune. Dette forslaget fikk flertall, men ble aldri iverksatt. Istedenfor ble det organisert forskjellige tiltak som administrasjonen, og etter hvert et politisk flertall mente skulle fungere med hensyn til å redusere antallet barn som opplever å bli mobbet i Raumaskolen.

Spørsmål:

1. Synes ordføreren at tallene som ble presentert i elevundersøkelsen nå i januar er tilfredsstillende for Rauma kommune?

2. Rauma kommune har i de siste 4 av 5 årene ligget klart over landsgjennomsnittet når det gjelder antall barn som blir mobbet i Raumaskolen. Synes ordføreren dette er godt nok?

3. Hvilke konkrete tiltak vil ordføreren foreslå for å få ned mobbetallene i Raumaskolen?

4. Kan det for ordføreren være aktuelt å se på forslaget til Rauma Høyre på nytt, altså opprette en deltidsstilling som mobbeombud i Rauma kommune?

5. Vil ordføreren si at de tiltakene som ble iverksatt, istedenfor for opprettelsen av et mobbeombud, har vært vellykket?