Forsvarssjef Harald Sunde la i fjor høst fram en proposisjon som skulle endre strukturen på Forsvaret, blant annet skulle Hv11 på Setnesmoen legges ned. Meldinga i fjor høst kom overraskende på noen, men ikke på alle. Da meldinga kom, var det mange som trodde at innstillinga også ble beslutningen. Men det var også de som var mer enn beredt på å starte prosessen med å redde HV11 og Setnesmoen den dagen proposisjonen kom.HELDIGVIS nytter det å stå på og jobbe i kulissene. Mange skal ha ros for godt arbeid i denne saka. Mørebenken har jobbet hardt, med Else-May Botten (Ap) og Jenny Klinge (Sp) i spissen. Jon Aasen sa tidlig fra hva han mente som fylkesordfører. Ulike parti på fylkesnivå sa si mening. Og lokalt har ordfører Lars Olav Hustad med flere reist og invitert; snakket og påvirket sentrale personer. I sum har prosessene ført til det resultatet som kom i forbindelse med ulike gruppemøter på Stortinget onsdag; AP, Sp og SV på Stortinget sa samlet at de går imot forsvarssjefens innstilling. I praksis betyr det at behandlinga i et samlet storting bare blir for en formalitet å regne.

DET ER VIKTIG at den avgjørelsen som nå blir fattet er langsiktig. Heldigvis er signalene tydelige på at det også blir konsekvensen nå. Med andre ord skal ikke de ansatte på Setnesmoen og hele Rauma-samfunnet oppleve at debatten om HV11 si framtid kommer på sakslista igjen om bare noen år. At langsiktighet vil prege vedtaket i Stortinget betyr også trygghet og forutsigbarhet. Det er all grunn til å juble sammen med dem som både er direkte og indirekte berørt av basen på Setnesmoen.

RINGVIRKNINGENE av et slikt vedtak er mer enn at viktige arbeidsplasser blir reddet. Aktiviteten på grunn av de mange tusen som hvert år øver på Setnesmoen er stor. De som kommer dit skal leve og bo, de legger igjen penger som kommer næringslivet til gode. Og nå kan det fort hende at betydelige investeringer blir foretatt i leiren, det kan også være til pluss for Rauma som lokalsamfunn. Og sjøl om soldatene ikke bidro under "Dagmar" i Rauma så kan det hende HV-beredskapen kommer veldig til nytte en dag også lokalt. Sjøl om enkelte spør seg om dette virkelig er ei HV-oppgave. Sivilforsvaret har også ei rolle her.

DAGEN FØR det gledelige HV-vedtaket var det kommunestyremøte i Trollstolen på kulturhuset. For mitt vedkommende det første møtet med det nye kommunestyret i salen. For det første var det en glede å være i en sal som bør være fast plass for kommunestyremøtene framover, i alle fall fram til rådhuset får bedre forhold enn det som har vært under disse møtene. Og for det andre får ordfører Hustad ros for måten han leder møtene på. Han er tydelig, strukturert og ser til at møtedeltakerne følger dagsorden.

DEBATTEN I KOMMUNESTYRET var konstruktiv og god. Det er viktig at partier med flere representanter ikke bare lar en person styre ordet i forsamlingen. Det kan sjølsagt ikke være slik at alle kan entre talerstolen i alle saker. Men det er viktig å la flere slippe til; det skaper et større engasjement blant flere. Personlig mener jeg det er bra at enkeltmedlemmene får stemme hva de faktisk tror på og ikke ubetinget følger partiet.

Alt i alt et gledelig døgn helt på tampen av februar måned i 2012 ...

God helg!

Lars Smisethjell

ansvarlig redaktør