Skrevet av Johnny Hansen

Viser til artikkel i Åndalsnes Avis tirsdag 24.09.23, og videre den 14.04.24, der firmaet «Raumagrus» ønsker å etablere et masseuttak av stein i Nesstranda ovenfor det gamle steinbruddet.

Man tror nesten ikke hva man leser, i en tid hvor man skal bevare natur og forebygge rasfarer i takt med klimaendringene.

Det er flere aspekter med en sånn idé som gjør det ganske så utrolig, etter min mening.

Det ønskes altså å sette i gang et reguleringsarbeid i et område med stor snøskredfare, like ovenfor hovedveien hvor hellingen er fra 30–90 grader oppover hele fjellsiden. Dette i en tid med strenge byggerestriksjoner, både i strandsoner og ved fjellpartier generelt. En primærutfordring er altså den store rasfaren i området, men også inngripen i naturen som vil skape det største synlige sår i Rauma-naturen noen gang.

Det vil også være andre utfordringer knyttet opp mot et masseuttak.

Det er velkjent at vi har høye fjell i Rauma. Et knuseverk har i utgangspunktet et høyt støynivå ved knusing av blokker og stein, og de som har hørt et knuseverk, skjønner at lyden vil bære godt helt fra Skorgen til langt inn i Isfjorden og likeledes i området Tindekaia på Åndalsnes. Våre høye fjell, vil forsterke lyden ved at den går rett over fjorden inn i fjellet og tilbake.

Lydforurensingen ved hamring og knusing vil altså merkes godt over store avstander gjennom daglig banking i knuseprosessen.

Spesielt ille vil det være for dem som bor på Tokle og utover hele Brevikstranda under vindstille dager, men også videre innover i Isfjorden. Det er mange som har investert i bolig i de mest utsatte områdene for støyforurensing, noe som sannsynligvis vil gå utover livskvaliteten i området.

Det er ganske oppsiktsvekkende at det i hele tatt blir forsøkt satt i verk et reguleringsarbeid i området. Masseuttaket som er ønsket av Raumagrus er opp mot hele 200 dekar/mål, som er et særdeles stort område.

Det er å lese i de lokale partienes partiprogram at miljøvern står som et viktig punkt, eksempelvis i partiprogrammet til SV med flest representanter for inneværende periode. Jeg har vanskelig for å se for meg at verdens beste kommune for naturglade mennesker kan være bekjent med en naturinngripen av denne karakter.

Det ville definitivt være å bryte med visjonen til kommunen.

Nå har det allerede vært noe begrenset aktivitet med knusing i Nes stranda, uten at det har vært søkt om dette, eller gitt tillatelser, jf. krav om støymålinger.

Undertegnede håper og tror fornuften og ønsket om å bidra til å begrense slike inngrep, vil sette standarden for hvordan vi skal ha det i Rauma naturen. Jeg oppfordrer herved partigruppene og miljøavdelingen i kommunen om å komme på banen før høringsfristen er ute.