Skrevet av Per Vidar Kjølmoen, Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson

Det er svært viktig for mattryggheten vår at staten og begge jordbruksorganisasjonene ble enige om en jordbruksavtale. Avtalen gir et godt grunnlag for å skape vekst og ny optimisme i jordbruket hele Norge.

Partene er enige om tiltak som gir en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Målprisene blir økt med nær 1,5 milliarder kroner, hvorav 1,2 milliarder får effekt i 2022. Samtlige produksjoner får med denne avtalen betydelig økte inntektsmuligheter, og tetting av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet starter allerede i 2022.

Dette er et historisk godt oppgjør og et betydelig bidrag for å skape trygghet for norsk matvareberedskap i svært urolige tider.

Norge trenger et jordbruk som er bærekraftig og klimavennlig, og som sikrer god dyrevelferd, mattrygghet og sikker matforsyning. Krigen i Ukraina og økte kostnader gjør det enda viktigere at vi produserer mer mat i eget land.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet prioriterer norsk jordbruk høyere i ett oppgjør enn Høyre og Frp samlet var villig til i løpet av åtte år. Det sier litt om den dramatiske kursendringa som nå skjer, noe som er helt nødvendig for å sikre norsk matproduksjon over hele landet.