Skrevet av Renate Soleim, ordførerkandidat Rauma FrP

Mellom bakkar og berg ut med havet, heve nordmannen fenge sin heim, er starten på diktet Nordmannen av Ivar Aasen .

Midt mellom de vakreste fjella i Isfjorden har jeg og familien bosatt oss, og skapt arbeidsplasser og verdier.

Og akkurat her håper jeg en gang i fremtiden mine barn også vil bosette seg.

I eksportfylket Møre og Romsdal, hvor regjeringen i dag driver en aktiv nedbygging av det lønnsomme næringslivet på kysten.

Og får sittende regjering det som de vil, blir det ikke folk bosatt i hele Norge lenger.

Det er ikke et skattesystem i Norge som stimulerer til innovasjon, verdiskapning og arbeidsplasser.

Jeg trur faktisk ikke de som roper høyest om å skattlegge de rike for å få et mer rettferdig samfunn og nulle ut forskjeller skjønner hva formuesskatten gjør for landet vårt jeg.

Det finnes ingen mere diskriminerende skatt i landet vårt enn den.

Vi burde kalle den diskrimineringsskatten, for det er det den er.

Du blir faktisk straffa for å være norsk eier.

Blodig urettferdig er det.

Hva om det var slik at alle med utenlandsk statsborgerskap bosatt i Norge hadde gratis helsehjelp, mens alle nordmenn måtte betale for seg. Det hadde blitt ramaskrik, og selvsagt avviklet før det hadde kommet i stand.

Om vi hadde avskaffa formuesskatten hadde pengene blitt værende i selskapene, og helt sikkert flere investeringsprosjekt blitt realisert.

Og ikke mista kunnskapen vi mister nå med utflytting til Sveits.

Vi hadde fått flere arbeidsplasser og flere skatteinntekter.

Jeg vil i alle fall ha et land hvor det er attraktivt å bosette seg og skape noe sjøl i grisgrendte strøk, og det er rom for alle som vil skape noe og heie de frem.

Blir de rike på veien, ja da skal jeg fortsette å heie på de.

Da har de bidratt til å skape verdier, skatteinntekter, arbeidsplasser og mulighet for å bo i hele landet vårt.

For det er faktisk ikke sånn, tru det eller ei, at det er særlig bærekraftig at alle jobber i offentlig sektor.

Jeg vil jobbe for at Norge skal bli et attraktivt land å bo i, og å drive virksomhet fra.

At Norge, møre og Romsdal og vakreste Rauma blir plassen de flytter til, og ikke til Sveits . Vi har faktisk enda finere natur, vi har Romsdalseggen, Trollveggen, Trollstigen, og til og med en gondol har vi og.

For som Churchill sa, de fattige blir ikke rikere, ved å gjøre de rike fattigere.