Leder torsdag 10. juni 2021

Skolene har sviktet med svømmeopplæringa

Må bli trygge: Lek i vann er viktig for å gjøre barn trygg i, på og ved vann.Arkivfoto: Evy Kavli 

Leder

Norske barns svømmeferdigheter er på et bunnivå. Det er noe skolemyndighetene og skolene må ta ansvaret for og rette opp i. Det handler om liv og helse.

Drukningstallene er dystre: Rundt 100 personer i Norge mister livet hvert år. Trolig kunne mange vært reddet med bedre svømme- og livredningskunnskaper.

En undersøkelse Ipsos har gjort på oppdrag fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet viser at bare fire av ti 10-åringer tror de klarer å svømme 200 meter. Resultatet i undersøkelsen er det dårligste siden 2003.

Resultatet i Ipsos-undersøkelsen må få norske skolemyndigheter til å våkne. Svømming, sjølberging og livredning er en del av opplæringa i kroppsøvingsfaget, og når en så liten andel svarer at de ikke tror de klarer å svømme 200 meter, har skolen sviktet. Kompetansemålet for svømmedyktighet etter 4. trinn sier at «eleven skal vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land».

Norge er omgitt av vann på alle kanter. Mange av oss kan plutselig få behov både for å svømme, for å berge oss sjøl eller å redde andre. Da må vi ha lært- og øvd på det i trygge rammer. Derfor er undervisningen i grunnskolen helt avgjørende.

Det må ikke være tvil om at skolene har hovedansvaret for at barn lærer å svømme, slik de har det for at barn lærer å lese og å regne. Men skolene trenger også her hjelp av foreldrene, som må starte tidlig og bidra det de kan for å gjøre ungene trygge i vann. Samspillet kan være en nøkkel til å lykkes for at skolen skal nå kompetansemålene.

NRK er i sommer i gang med prosjektet «Hele Norge svømmer». Det ambisiøse målet er at hele landet skal bli trygge i vannet og lære seg å flyte før sommerferien. Det fortjener NRK ros for.

Men sjøl om prosjektet skulle bli en suksess, er det likevel langt igjen til at kompetansemålene i grunnskolen er nådd. Men skolene har fått god drahjelp av NRK-prosjektet. Det må sees på som et verdifullt bidrag for å nå målet om at elevene skal ha «kompetanse i å bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre.»