Leder lørdag 5. juni 2021

Nedleggelse av barnehager kan gjøre uopprettelig skade

Ny runde: Dette bildet er fra i fjor, før budsjettbehandlinga i kommunestyret, da Eidsbygda barnehage var foreslått nedlagt. Til høyre Vera Simonsson i FAU.  Foto: Even Ørjasæter

Leder

Politikerne i Rauma står foran et verdivalg – og et stort økonomisk dilemma. For det mangler nok ikke på vilje blant de 27 politikerne i kommunestyret til å beholde barnehagene i Rauma som nå er foreslått nedlagt.

Bakteppet er at kommunedirektøren foreslår å legge ned Eidsbygda barnehage og Leiktun barnehage, avdeling Rogna, i Isfjorden. Dette som svar til politikerne på hvordan kommunen skal klare å spare inn 13,5 millioner kroner i barnehagesektoren i den neste fireårsperioden. Saka skal først opp i formannskapet onsdag, og siden til kommunestyret som avgjør saka.

Verdivalget handler om noe så alvorlig, viktig og livgivende for et helt samfunn: Bosetting. Skal kommunen legge ned barnehager og risikere at unge folk ikke vil etablere seg fordi det ikke er barnehager i nærheten? Og skal man risikere at unge familier forlater bygdene for det blir for tungvint å bo i utkanten når oppveksttilbudene mangler i nærmiljøet? Og hva får dette å si for den allerede og stadig mer eldredominerte befolkningssammensettinga i Rauma?

Her håper vi politikerne løfter blikket opp fra langtidsbudsjettet og tar inn over seg hva nedbyggingen av oppveksttilbudene betyr for bosettingen i utkant-Rauma. Når vi vet at også ungdomstrinnene på Åfarnes kan forsvinne, er det fare for at lokalmiljøenes smertegrense er nådd og at politikerne gjør uopprettelig skade hvis de følger kommunedirektørens forslag.

Men hvis politikerne velger å beholde barnehagene, er de nødt til å finne penger andre steder. Altså: Redusere drifta på andre områder. Vi klarer ikke å se hvor det skal være. Og når kommunestyret heller ikke våger å tappe litt av pengebingen Rauma Energi, er det vanskelig å finne den nødvendige inndekningen.

Vi vet hva kommunedirektøren vil vektlegge når hun forklarer hvorfor hun foreslår nettopp nedleggelser og kutt i barnehageplasser og -tilbud: Kommunen har ikke økonomiske muskler til å fortsette barnehagedrifta som i dag. Sammensettinga av befolkningen i Rauma tilsier at det blir færre og færre barn, og flere og flere eldre i kommunen. For i åra framover må ressursene dreies og tilpasses tilsvarende: Mer til eldreomsorg, mindre til skoler og barnehager. Vi kan ikke vente, vil hun trolig si.

Å stenge Eidsbygda barnehage fra høsten 2022 vil skade hele Nordsida. Med kommunens ambisjoner om vekst i folketallet, er en nedleggelse et helt feil signal.